Euro-cleaning - професионално почистване

професионално почистване

Начало Почистени обекти Пясъкоструене на боядисана мозайка

Пясъкоструене на боядисана мозайка

 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене на боядисана мозайка
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене на фасада
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - преди и след
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене в действие
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - премахване на боя
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - почистена мозайка
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - мозайка
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - отстраняване на боя
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Почистена мозайка чрез пясъкоструене
 • Пясъкоструене на боядисана мозайка - Пясъкоструене - отлично почистване на мозайка
Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Следваща

Бластиране с различен по-твърдост абразив използваме в случаите, в които изброените методи са безсилни-замърсяването е проникнало в структурата на материала и се налага отстраняване на горния слой. След извършване на услугата, почистената повърхност възвръща първоначалния си вид и цвят.

Пясъкоструенето (бластирането) на оградата на съюза на архитектите беше извършено уговорения срок. След което оградата беше напълно реставрирана. Клиентите останаха доволни и възложиха почистване на стълбище и външния мозаечен цокъл на сградата.