Euro-cleaning - професионално почистване

професионално почистване

Начало Почистени обекти Почистване на ограда на Съюза на архитектите

Почистване на ограда на Съюза на архитектите

  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Почистване на ограда - пясъкоструене
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене - ограда преди почистване
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене - почистване на ограда
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене - освежаване на ограда
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене в действие върху ограда
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене ограда - преди и след
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструенето прави разлика
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене - ограда след почистване
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Ограда след пясъкоструене
  • Почистване на ограда на съюза на архитектите - Пясъкоструене - почистване на вратата
Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Следваща

Бластиране с различен по-твърдост абразив използваме в случаите, в които изброените методи са безсилни-замърсяването е проникнало в структурата на материала и се налага отстраняване на горния слой. След извършване на услугата, почистената повърхност възвръща първоначалния си вид и цвят.

Пясъкоструенето (бластирането) на оградата на Cъюза на архитектите беше извършено уговорения срок. След което оградата беше напълно реставрирана. Клиентите останаха доволни и възложиха почистване на стълбище и външния мозаечен цокъл на сградата.